1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Sociālais dienests
  5. Psihologa konsultācijas
Psihologa konsultācijas

Pakalpojuma īss apraksts

Psihologs sniedz psihosociālu atbalstu Krimuldas novada iedzīvotājiem, kuriem ir sociālas un psiholoģiskas problēmas, un kuri saviem spēkiem nespēj šīs problēmas atrisināt. Psihologs palīdz izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, kā arī palīdz saskatīt jaunus risinājuma veidus, apzināties stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes.

Psiholoģiskā palīdzība tiek sniegta emocionālo, uzvedības traucējumu un citu psiholoģisko problēmu gadījumā. Psihologs konsultācijas sniedz Sociālā dienesta telpās Raganā, Lēdurgā, Inciemā.

 

Atbildīgā iestāde

Krimuldas novada Sociālais dienests.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Krimuldas novada iedzīvotāji.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

  • Mutisks vai rakstisks iedzīvotāja iesniegums, sociālā darbinieka vai bāriņtiesas nosūtījums;
  • Iedzīvotājs sazinās pa tālruni ar psihologu un vienojās par tikšanās vietu un laiku.

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Krimuldas novada domes saistošie 30.01.2015. noteikumi Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”.

 

Maksa par pakalpojumu

Nav.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš    

Individuāli vienojoties.

 

Speciālās veidlapas

Nav.

 

Kontaktpersona un kontaktinformācija

Antra Logina tālr. 27787748

Lēdurgā – E. Melngaiļa iela 2, Lēdurgas pagasts, tālr. 64023084, 27787748

Raganā  – Saules iela 1c, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs