1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Sociālais dienests
  5. Sociālais darbs
Sociālais darbs

Pakalpojuma īss apraksts

Palīdzība un atbalsts personām un ģimenēm sociālo problēmu risināšanā,   personas resursu  attīstīšana, atbalsta sistēmu iesaistīšana, atbalsts personas attīstības iespējām un pastāvīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sociālās funkcionēšanas spēju veicināšana vai atjaunošana, sociālo prasmju mācīšana, sociālekonomisko resursu un sociālo pakalpojumu piesaistīšana, informācijas nodrošināšana par sociālajiem pakalpojumiem.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Krimuldas novada iedzīvotāji.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

  • Mutisks vai rakstisks iesniegums sociālajam darbiniekam pēc dzīvesvietas;
  • Piedalīšanās sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā un izpildē;
  • Aktīva iesaistīšanās savas problēmas risināšanā, veicot līdzdarbības pienākumus.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, 03.06.2003. MK  noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, Krimuldas novada domes saistošie 30.01.2015. noteikumi Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”

 

Maksa par pakalpojumu

Nav.

 

Pakalpojumu saņemšanas termiņš

Individuāli.

 

Veidlapas

Nav.

 

Kontaktpersona un kontaktinformācija

Krimuldas novada Sociālais dienests:

Ragana – Saules iela 1c, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, Raganā tālr. 67976870, 27737306

Lēdurga – E. Melngaiļa iela 2, Lēdurgas pagasts, tālr. 64023084, 27787748

Inciems – A. Eglīša ielā 5,tālr. 67957729

 

 

 

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs