1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Pašvaldība izsludina projektu konkursu “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”
Pašvaldība izsludina projektu konkursu “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”

Konkursa mērķis ir veicināt Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas pasākumu veikšanu, piešķirot finansējumu dzīvokļu īpašnieku aktivitātēm, kas vērstas uz ēku sakārtošanu, turpmāku energoresursu patēriņu samazinājumu. 

Konkursā var piedalīties ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un iedzīvotāju grupas, kuru nekustamais īpašums:

  • atrodas Krimuldas novada administratīvajā teritorijā un ir nodota ekspluatācijā laikā no 1944. līdz 2000. gadam;
  • dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita;
  • dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība saskaņā ar spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;
  • dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne mazāk kā 51% no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot „ par”, ir pieņēmuši lēmumu veikt dzīvojamā mājā tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas pasākumus un apmaksāt ar pasākumu īstenošanu saistītos izdevumus;
  • dzīvokļu īpašnieki, kas ir pieņēmuši lēmumu par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un noslēguši līgumu par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar brīvprātīgi izraudzīto juridisko personu vai pilnvarojuši jebkuru fizisko personu, kas atbilst Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā izvirzītajām prasībām, vai arī apvienojušies Dzīvokļu īpašnieku biedrībā.

Konkursā tiks atbalstīti:

  • ēku tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas pasākumi;
  • būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās;
  • ārsienu un jumta konstrukciju papildus siltināšana, koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņa, ja pieprasītais līdzfinansējums ir pietiekošs kvalitatīvai fasādes atjaunošanai, renovācijai, kāpņu telpu remonts u.c.

Projekta attiecināmās izmaksas ir darba un materiālu izmaksas (kokmateriāli, apdares materiāli, krāsas, otas, jumta seguma materiāli, u.c.) koplietošanas telpu logu un ārdurvju nomaiņa. Katra konkrētā projekta budžeta tāme tiks izvērtēta individuāli.

Projekta budžetā ir jāparedz savs līdzfinansējums, vismaz 30% no budžeta kopējām izmaksām, kurš var ietvert gan materiālu izmaksas, tajā skaitā logu un ārdurvju (ja nepieciešams), gan veicamo darbu izmaksas. Ja darbus plānots veikt saviem spēkiem, tad Projekta budžetā norāda pašu darba ieguldījumu aptuvenās tirgus cenās.

Projektus vērtēs Krimuldas novada domes apstiprināta vērtēšanas komisija.

Vērtējot projektus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

Kritērijs

Punkti

Projekta līdzfinansējums no 30 – 40% no budžeta kopējām izmaksām

10 punkti

Projekta līdzfinansējums no 40 – 50% no budžeta kopējām izmaksām

15 punkti

Projekta līdzfinansējums no 50 – 60 % no budžeta kopējām izmaksām

20 punkti

Projekta līdzfinansējums lielāks par 60% no  budžeta kopējām izmaksām

30 punkti

Veicamo darbu apjoms skar visas daudzdzīvokļu mājas tehniskā vai vizuālā stāvokļa uzlabošanu

30 punkti

Veicamo darbu apjoms skar daļas daudzdzīvokļu mājas tehniskā vai vizuālā stāvokļa uzlabošanu, piemēram, darbi tiek veikti vienā kāpņu telpā, vienā mājas daļā

20 punkti

Veicamo darbi paredz dažu atsevišķu elementu izbūvi vai atjaunošanu daudzdzīvokļu mājas tehniskā vai vizuālā stāvokļa uzlabošanai

10 punkti

Pieteicējs nav iepriekš saņēmis Pašvaldības finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanai

10 punkti

Daudzdzīvokļu mājai nodibināta apsaimniekošanas biedrība vai ēka nodota apsaimniekošanā

10 punkti

 

Viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķirtais pašvaldības finansējums var būt līdz 1500 EUR.


Konkursa ietvaros kopējais plānotais līdzfinansējums ir 7000 EUR.

Projekta izsludināšanas laiks 02.03.2020.

Informācija par Projekta iesniegšanai nepieciešamiem dokumentiem, Projektu izvērtēšanu un īstenošanu atrodama www.krimulda.lv, Projektu konkursa „Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” nolikumā un laikrakstā “Krimuldas novada vēstis”.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš  no 2020. gada 6. maija līdz plkst. 15.00 pagarināts līdz 5. jūnijam plkst. 12.00!

Dokumenti iesniedzami: Krimuldas novada domes administratīvās ēkas 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā (Parka iela 1, Ragana) vai arī nosūtāmi pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144.

Informāciju sagatavoja Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, tālr.: +371 25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs