1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības izsole nekustamam īpašumam “Jaunkalni” un “Rītiņi”, Lēdurgas pagastā
Pašvaldības izsole nekustamam īpašumam “Jaunkalni” un “Rītiņi”, Lēdurgas pagastā

Krimuldas novada dome 2021. gada 2. februārī Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rīko pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu rakstiskas izsoles ar augšupejošu soli:

 

 

 

 

 

 

 

Izsolāmā

zemes vienība

Kadastra  apzīmējums

Platība

(ha)

 

Izsoles sākumcena (EUR)

Izsoles solis (EUR)

Nodrošinājuma summa (EUR)

Izsoles sākums

plkst.

 “Jaunkalni”, Lēdurgas pagastā

66560020709

2,78

8 200

500

820

14.00

“Rītiņi”, Lēdurgas pagastā

66560050129

1,73

5 100

500

510

14.30

 

Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesniedz līdz 2021. gada 1. februāra plkst. 17.00, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolāmos nekustamos īpašumus var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs