1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Garāža Nr. 3”, Inciemā, rakstiska izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Garāža Nr. 3”, Inciemā, rakstiska izsole

Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu un adresi “Garāža Nr. 3”, Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  kadastra Nr. 8068 005 0303, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 0,0113 ha platībā, kadastra apzīmējums 8068 005 0303, un uz zemes vienības esošās garāžu ēkas, kadastra apzīmējums 8068 005 0303 001.

Izsoles sākumcena – 2 040  EUR.   Izsoles minimālais solis – 200 EUR.

Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesniedz līdz 2021. gada 1. aprīļa plkst. 15.00 Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa 204 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvājumi tiks atvērti 2021. gada 7. aprīlī plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.krimulda.lv.

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs