1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunlodītes”, Lēdurgas pagastā, rakstiskā izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunlodītes”, Lēdurgas pagastā, rakstiskā izsole

Krimuldas novada dome atsavina rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Jaunlodītes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  kadastra Nr. 6656 006 0268, platība 13,03 ha. Ir pirmpirkuma tiesīgā persona, kas var iegūt nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu.

Izsoles sākumcena – 37 030  EUR.   Izsoles solis – 500 EUR.

Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos noteiktajā kārtībā, līdz 2021. gada 7. jūnija plkst. 17.00 jāiesniedz Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa 3 703 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Izsole notiks 2021. gada 8. jūnijā plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai izsolē nosolītā augstākā cena jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.26514586.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.krimulda.lv.

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs