1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežs pie Imantām” rakstiska izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežs pie Imantām” rakstiska izsole

Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežs pie Imantām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 8068 007 0456, platība 7,06 ha, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – 27 250  EUR.   Izsoles minimālais solis – 500 EUR.

Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kontaktinformāciju un atzīmiNekustamā īpašuma “Mežs pie Imantām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rakstiskā izsole. Neatvērt pirms izsoles” var iesniegt līdz 2020.gada 3.augusta plkst. 17.00 Krimuldas novada domes juridiskajā nodaļā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.

Nodrošinājuma summa 2 725 EUR jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.

Piedāvājumi tiks atvērti 2020.gada 4.augustā plkst.14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā, nomaksas terminš – viens gads.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

 

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs