1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Viesturi” rakstiska izsole ar augšupejošu soli
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Viesturi” rakstiska izsole ar augšupejošu soli

Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Viesturi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā,  kadastra Nr. 6656 002 0399, platība 6,38 ha, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Ir pirmpirkuma tiesīgā persona, kas var iegūt nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu.

Izsoles sākumcena – 17 930  EUR.   Izsoles solis – 500 EUR.

Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesniedz līdz 2021. gada 10. maija plkst. 17.00 Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa 1793 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvājumi tiks atvērti 2021. gada 11. maijā plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv.

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs