1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeme pie Austriņiem” izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Zeme pie Austriņiem” izsole

Krimuldas novada dome rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 8068 007 0578, platība 7054 m2, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – 9 500  EUR. Izsoles minimālais solis – 500 EUR.

Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kontaktinformāciju un atzīmiNekustamā īpašuma “Zeme pie Austriņiem”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rakstiskā izsole. Neatvērt pirms izsoles” var iesniegt līdz 2020. gada 7. septembra plkst. 17.00 Krimuldas novada domes juridiskajā nodaļā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.

Nodrošinājuma summa 950 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 8. septembrī plkst. 15.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr. +371 29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

 

 

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs