1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamo īpašumu “Zeme pie Putniņiem”, “Braslas karjers”, “Kovaltiņi” un “Virzas” izsoles
Pašvaldības nekustamo īpašumu “Zeme pie Putniņiem”, “Braslas karjers”, “Kovaltiņi” un “Virzas” izsoles

Krimuldas novada dome 2020.gada 8.decembrī Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rīko pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu rakstiskas izsoles ar augšupejošu soli:

  Izsoles dalībniekiem piedāvājumus, kas noformēti izsoļu noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesniedz līdz 2020.gada 7.decembra plkst.17.00 domes Juridiskajā nodaļā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.30 līdz 17.00 (piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 14.00), sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.Nodrošinājuma summa līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.Izsolāmos nekustamos īpašumus var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē vai mājaslapā (www.krimulda.lv).

 

 

 

 

 

 

 

Izsolāmā

zemes vienība

Kadastra  apzīmējums

Platība

 

Izsoles sākumcena (EUR)

Izsoles solis (EUR)

Nodrošinājuma summa (EUR)

Izsoles sākums

plkst.

 “Zeme pie Putniņiem”, Krimuldas pagastā

80680080096

5,5 ha

15 200

500

1 520

13.00

“Braslas karjers”, Krimuldas pagastā

80680010132

3,2 ha

6 000

500

600

13.30

“Kovaltiņi”,

Krimuldas pagastā

80680080265

1341 m2

600

60

60

14.00

“Virzas”, Krimuldas pagastā

80680060053

0,55 ha

600

50

60

14.30

 

 

 

 

 

 

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs