1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Paziņojums par detālplānojuma nekustamā īpašuma Ernesta Sovera ielā 1 apstiprināšanu galīgajā redakcijā
Paziņojums par detālplānojuma nekustamā īpašuma Ernesta Sovera ielā 1 apstiprināšanu galīgajā redakcijā

Krimuldas novada dome 2020. gada 28. februāra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr. 5,2.p.) “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad. Nr. 8068 010 0190, zemes vienībai ar kad. apz. 8068 010 0183 apstiprināšanu”.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Krimuldas novada būvvaldē Saules ielā 1A, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., Krimuldas novada domes mājaslapas www.krimulda.lv sadaļā Normatīvie akti – Attīstības plānošanas dokumenti un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs