1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Paziņojums par publisko apspriešanu
Paziņojums par publisko apspriešanu

Krimuldas novada dome 2020. gada 27. novembrī ir pieņēmusi lēmumu, protokola Nr.16, 17.p. “Par  pašvaldība ceļa K-48 “Kapūnas-Priedes-Lauvas” posma  pārbūves priekšlikuma zemes gabalā “Kurmīši” Krimuldas pag., Krimuldas novadā būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai”.

Norises laiks: no 2020. gada 30. novembra līdz 2020. gada 30. decembrim.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Īpašnieka pilnvarotā persona I. Pētersons  tālr. 26110099.

Būvniecības ieceres izstrādātājs: Būvprojekta vad. S. Danelsone

Ar būvniecības ieceri var iepazīties:

  1. Interneta mājas lapā  www.krimulda.lv;
  2. Krimuldas novada domes telpās – Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
  3. Krimuldas novada Būvvaldē – Saules ielā 1A, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 17.decembrī plkst. 17.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos nosacījumus. Aicinām pievienoties sanāksmei tiešsaistē:

17. decembrī plkst. 17.00 Krimuldas Tautas nama mazajā zālē. Aicinām piedalīties sanāksmē attālināti videotiešsaistes formātā:

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par ceļa posma pārbūves būvniecības ieceri var iesniegt Krimuldas novada domē apmeklētāju centrā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā – pasta kaste, darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē Saules ielā 1A, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā – pasta kaste līdz 30.12.2020.,elektroniski – Krimuldas novada domē – pasts@krimulda.lv

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs