1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Piektās Lūgšanu brokastis – šis savādais laiks
Piektās Lūgšanu brokastis – šis savādais laiks

Ir pienācis četru novadu piekto Lūgšanu brokastu laiks. Ja parasti, četras iepriekšējā reizes, šajā laikā esam tikušies un iedvesmojušies no daudzu cilvēku stāstiem un pieredzēm, par viņu atklāsmēm ceļā uz sasniegto, pārdomājuši dažādu konfesiju mācītāju teikto, kā arī talantīgo bērnu Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadā  atbalstam saziedojuši 14 401 eiro, par kuriem 8 jauniešiem piepildīti viņu sapņi – iegādāti tik ļoti nepieciešamie mūzikas instrumenti, kā arī sniegts finansiālais atbalsts dalībai starptautiskos konkursos un sacensībās, tad šoreiz viss ir citādi. Pirmo reizi Puikules muižas un biedrības Attīstība Plus radošo cilvēku greznotā un ar sirds siltumu pasākumam sapostā muiža ir tukša.

Valstī ārkārtēja situācija , bet, vai tādēļ ir pilnīgi visam jāapstājas, vai tādēļ mums nav citu iespēju jūs visus uzrunāt un mums kopā saliedēties labestībai un gaismai mūsos, un vai tādēļ mūsu bērniem nebūtu sapņu un vēlēšanos, vai tādēļ viņiem  būtu jābremzējas savā radošajā attīstībā?

Šogad Vislatvijas Lūgšanu brokastīs vadošais motīvs bija Celies un staro! Tik ļoti arī uzrunāja tajās paustā doma: Redzi, es visu daru jaunu!

Mēs to mēģinām jūs uzrunājot ar sagatavotajiem diviem video, ar labajiem vārdiem, ko pauž gan runātāji, gan muzicēšana, gan čaklo, radošo cilvēku sapostās Piekto Lūgšanu brokastu telpas.

Mūsu prezidents E. Levits šogad Valsts svētku uzrunā teica: cilvēks nav augstākā instance, dodot citam iegūsti pats.

Šogad, atbalstot divus talantīgus jauniešus  no Limbažu Mūzikas un mākslas skolas un Salacgrīvas mūzikas skolas, iespējams pēc gadiem viņi mūs iepriecinās līdzīgi kā video redzamā Ruslana, kuru atbalstījām pirmajās Lūgšanu brokastīs,  klavierspēle.

Turpinot jau iepriekšējo gadu tradīciju, atbalstīsim mūsu novadu talantīgos bērnus un jauniešus:

Limbažu mūzikas un mākslas skolas 7. klases audzēknis Edvarts Vītoliņš jau spēlē vairākos orķestros un ir ieguvis 1. vietu Valsts pūšaminstrumentu spēles konkursā eifoniju grupā. Taču viņam nav sava eifonija un tas maksā EUR 1629

5. klases Salacgrīvas mūzikas skolas audzēknis Viestards Majors, kurš muzicē divos pūtēju orķestros Salacgrīvā un guvis arī panākumus “Starptautiskajā trio festivālā” un “Amber Percussion” festivālā, savas dotības mājā attīsta uz kāda atdota veca tēta pārtaisīta ksilafona. Ģimene dzīvo laukos un muzicē ne tikai Viestards, bet arī viņa mamma, tētis un mūzikas skolas gaitas šobrīd uzsācis arī jaunākais brālis. Viestardam nepieciešamā ksilafona iegādes izmaksas aptuveni EUR 900.

Kā pierādījies iepriekšējo gadu laikā, viss lielais mūs veido, ja tik paši starojam un spējam to uztvert

Lai pievienotie video liek atcerēties, pārdomāt, lai iedarbina un mudina uzdrīkstēties, būt atvērtiem, spēkpilniem, lai liek mums starot šajā tik savādajā laikā.

Rekvizīti ziedojuma talantīgo jauniešu atbalstam veikšanai:

Nodibinājums “Limbažu fonds”,

reģistrācijas Nr.40008148275,

A/S “SEB banka”, konta Nr.LV94UNLA0050019626721

Ziedot arī iespējams Limbažu fonda mājas lapā www.limbazufonds.lv izmantojot ziedojuma pogu paysera.

Informāciju sagatavoja:

Spīdola Lielmane

Limbažu fonda valdes priekšsēdētāja

 

Citi jaunumi Kultūra

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs