1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Piesakies līdzfinansējuma piešķiršanai sabiedrisko organizāciju aktivitātēm un ES un citu fondu līdzfinansētiem projektiem
Piesakies līdzfinansējuma piešķiršanai sabiedrisko organizāciju aktivitātēm un ES un citu fondu līdzfinansētiem projektiem

Krimuldas novada dome aicina sabiedriskās organizācijas un fiziskas personas iesniegt pieteikumus atbalstam 2020. gadā plānotām aktivitātēm.  Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 31.oktobrim. Atbalsta saņemšanas jomas – veselība, vide, izglītība, sociālā, kultūra, fiziskā kultūra un māksla.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts konkrētiem biedrības, nodibinājuma un reliģiskās organizācijas aktivitāšu un pasākumu īstenošanas izdevumiem vai atbalsta pretendenta (fiziskas personas vai sabiedriskas organizācijas) ES un citu fondu finansēto projektu aktivitātēm, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem.

Interesenti aicināti iepazīties ar finansējuma piešķiršanas noteikumiem un kritērijiem, iesnieguma un atskaišu paraugu formām Krimuldas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.krimulda.lv sadaļā ”Projekti”:

“Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām)” (Apstiprināti ar Krimuldas novada domes 30.06.2014.sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 20.p.), GROZĪJUMI ar Krimuldas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.)).

 

“Noteikumi kā tiek piešķirts Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” (Apstiprināti ar Krimuldas novada domes 28.04.2014.sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 11.p.), GROZĪJUMI ar Krimuldas novada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.))

 

Aizpildītas pieteikuma veidlapas – projekta aprakstu un tāmi vienā eksemplārā lūdzam iesniegt Krimuldas novada domes administratīvās ēkas 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā, Parka iela 1, Raganā vai arī nosūtot pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā LV-2144.

Pieteikumus iesniegt arī elektroniski, atsūtot uz e-pastu: attistiba@krimulda.lv līdz 31. oktobrim. 

 

Uz iesniegšanas brīdi Biedrībām un iedzīvotāju grupām, iesniedzot pieteikumu aktivitātēm 2020. gadā, jābūt iesniegtām atskaitēm par 2019. gadā saņemtā līdzfinansējuma izlietojumu: finanšu un saturiskajām atskaitēm.

 

Informāciju sagatavoja:

Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa

Inga Ķerzuma

Tālr. 25549748

e-pasts: inga.kerzuma@krimulda.lv

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs