1. Sākums
  2. Projekti
  3. Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā
Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā

„Līdzko es nonāku Inciemā, kas man joprojām liekas kā īstenās mājas, atmiņas sāk uzmākties ar joni. Senā, gaišā pasaule atveras, senie, jaukie ļaudis ir atkal visapkārt, un es redzu tos tik dzīvi, ka tagadne izbālē un liekas nenozīmīga – kā sapnis, salīdzinot ar pagājību” Anšlavs Eglītis „Pansija pilī”. 

Saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu, Krimuldas novada pašvaldība veido digitālo ekspozīciju par rakstnieku Anšlavu Eglīti un nelielu lasītavu, kurā apkopota ar Eglīša dzimtu un apkārtni saistītā daiļliteratūra. Projekta „Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā” ietvaros digitālā ekspozīcija tiks izvietota Inciema torņa ēkas telpās, plānoti telpu remontdarbi. Anšlava Eglīša kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un digitālās ekspozīcijas izveide top sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu.

Veidojot digitālo ekspozīciju par rakstnieka personību un daiļradi, plānots ieviest inovatīvus risinājumus – tiks izveidota interaktīva grāmata, kuras lappuses pāršķirot uz ekrāna tiks projicēts stāsts un informatīvais materiāls par Anšlavu Eglīti. Digitalizējot kultūras mantojumu, tas būs pieejams ikvienam interesantam, tiks saglabāts un nodots nākamajām paaudzēm.

Jaunizveidotā infrastruktūra Inciema torņa ēkā nodrošinās iespēju vietējai kopienai un nevalstiskajām organizācijām to izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, brīvā laika pavadīšanai, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, rīkojot darbnīcas un izstādes.

Priecājamies, ka projekta īstenošana ir vecinājusi vietējo iedzīvotāju vēlmi dalīties atmiņās par dažādiem vēsturiskiem notikumiem, rudenī plānojam organizēt vairākus stāstu vakarus, atceroties un pieminot pagātnes notikumus. Rakstnieka Anšlava Eglīša mantojuma klātbūtne Inciema torņa ēkā bijusi jau daudzus gadus – paldies inciemietei Mārai Ozolai par apkopotajiem materiāliem un izglītojošajiem stāstiem par rakstnieku.

Projekts „Rakstnieks Anšlavs Eglītis Inciemā”, Nr. 19-04-AL32-A019.2202-000006, ar Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības un Lauku atbalsta dienesta atbalstu tiks realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir dažādot sabiedriskās aktivitātes Inciemā, saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu Krimuldas novada iedzīvotājiem un pastāstīt par to viesiem, ieviešot jaunas sabiedriskās aktivitātes un piedāvājot inovatīvus risinājumus kultūras mantojuma iepazīšanai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides veidošanā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 27213,37 EUR, publiskais finansējums 24492,03 EUR.

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs