1. Sākums
  2. Projekti
  3. Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība aicina uz tikšanos
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība aicina uz tikšanos

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība informē – tiek izsludināta Rīgas rajona lauku attīstības biedrības 5. projektu kārta, projektu pieņemšana Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā tiks uzsākta no 27.05.2019. līdz 27.06.2019.

Izludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma – 514833.05 EUR

1. Rīcība – 1.1. (Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.

Pieejamais finansējums 364833 EUR

2. Rīcība – 1.2. (Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Pieejamais finansējums 150000.05 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš:

Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā vai, ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Sīkāku informāciju par projektu un to vērtēšanas kritērijiem atradīsiet šeit: 5. kārta Lauku attīstības Programmas 2014-2020. gadam

 2019. gada 16. maijā tikšanās Krimuldas Tautas namā

  • plkst. 13.00  Krimuldas Tautas nama  pagrabiņā, Parka ielā 1, Raganā,  notiks novada iedzīvotāju informēšana par  projekta kārtu, vērtēšanas kritērijiem un projekta aizpildīšanu;
  • plkst. 15.00 interesenti tiks informēti ar projekta nosacījumiem  “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,  attīstot mazās lauku saimniecības”.

Aicināti visi interesenti!

Dalību pasākumā pieteikt līdz 15. maijam pa tālruni 29662384 vai e- pastu: inara.krasovska@krimulda.lv

Citi jaunumi Attīstība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs