1. Sākums
  2. Īstenotie ES fondu projekti
  3. Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krimuldas novadā
Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krimuldas novadā

Krimuldas novada pašvaldībā sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC) uzsākam Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) īstenošanu.

Projekta mērķis ir:

1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus. Lai sekmētu sociāli – ekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, projekta ietvaros īpaši tiks uzrunāti novadu iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kv.km., trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī bērni.

Projekta aktivitātēm varat sekot līdzi Krimuldas novada pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv sadaļā Kalendārs.

Projekta aktivitātes:

Bērniem, pusaudžiem un jauniešiem:

1.      Izglītojošās rotaļu nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas klašu (5 – 8 gadus veci bērni) izglītojamajiem par veselīga uztura pamatprincipiem

2.      Izglītojošs pasākums “Veselīga uztura olimpiāde” vispārējo izglītības iestāžu 3. – 4. klašu skolēniem par veselīga un sabalansēta uztura jautājumiem

3.      Seminārs par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

4.      Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi pusaudžiem (8. – 9.klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām

5.      Nodarbību (pasākumu) kopums bērniem un pusaudžiem (7. – 9. klase) par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei

6.      Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

7.      Izglītojošu nodarbību (pasākumu) kopums bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei

Pieaugušajiem, senioriem:

8.      Praktiskas nodarbības par veselīgu, garšīgu, ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu

9.      Izglītojošu pasākumu kopums (“Veselības grupa”) iedzīvotāju veselības izglītības veicināšanai un veselības paradumu maiņai, ietverot arī mērījumu veikšanu sirds un asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanai (ķermeņa masas indeksa, asinsspiediena, glikozes, holesterīna līmeņu ekspresdiagnostika)

10.  Izglītojoši un praktiski vingrošanas vai nūjošanas pasākumu kopumi iedzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem (ir pieļaujams, ka ir dalībnieki, sākot ar 45 gadiem)

11.  Lekcijas par psihisko veselību un tās veicināšanu

12.  Izglītojošs pasākums sievietēm par sieviešu reproduktīvās veselības jautājumiem

13.  Pasākumi visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.

Projekta kopējais finansējums – 742 853,00 EUR, t.sk.:

Eiropas Sociālā fonda finansējums – 631 425,05 EUR;
valsts budžeta finansējums – 111 427,95 EUR.
Plašāka informācija par projekta saturu un aktualitātēm pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā – https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-9242pasakuma-projekts.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Krimuldas novada domes

Attīstības nodaļa

tālr. 25549748,

e-pasts: attistiba@krimulda.lv

 

 

Citi jaunumi Projekti

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs