1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. SIA “Entalpija-2” iesniegusi SPRK ūdenssaimniecības tarifu projektu
SIA “Entalpija-2” iesniegusi SPRK ūdenssaimniecības tarifu projektu

Krimuldas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Entalpija-2“, vienotais reģistrācijas numurs 40003158864, juridiskā adrese ,,Dūmeņi”, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, 2019.gada 4.decembrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumu Nr. 1/2 ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apŗēķināšanas metodika”

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Ūdensapgādes pakalpojums

0.75

1.04

+38.7

Kanalizācijas pakalpojums

1.00

1.31

+31.0

 

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 01.04.2020. Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības teritorijas paplašināšanu un sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu un apjomu pieaugumu kopš 2008. gada.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var Vidus ielā 12, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, ceturtdienās, SIA ,,Entalpija-2” administrācijas telpās, iepriekš sazinoties ar SIA ,,Entalpija-2” valdes locekli Gati Suķi, tālrunis 25546113 vai elektroniski entalpija@krimulda.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Vidus ielā 12, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, LV-2144, e-pasts: , entalpija@krimulda.lv kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju – Valdes loceklis Gatis Suķis.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs