1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” Krimuldas novadā norisināsies jau trešo gadu
Konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” Krimuldas novadā norisināsies jau trešo gadu

Krimuldas novada iedzīvotāji un uzņēmēji – rotājiet savas mājas un uzņēmumus Ziemassvētku noskaņās un piedalieties konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”.

Lai veicinātu uzņēmēju un iedzīvotāju aktīvu līdzdalību Ziemassvētku sajūtas radīšanā Krimuldas novadā, pašvaldība arī šogad organizē Krimuldas novada noformēšanas konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”.

Konkursā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu Krimuldas novada teritorijā esošu privātmāju, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un uzņēmumu ēku logu, fasādes, priekšlaukumu (ārtelpas) un publiskās piekļuves iekštelpu (turpmāk – objekti) noformējumu.

Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt no 2019. gada 1. decembra līdz 14. decembrim (ieskaitot) šī objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona. Dalībai konkursā tiek iesniegts pieteikums (atbilstoši Konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikumā (apstiprināts ar Krimuldas novada domes 26.01.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.1,21.p) noteiktajai Pieteikuma formai), kuram ir pievienots Ziemassvētku noformējuma fotoattēls.

Pieteikuma formu un informāciju par konkursa norisi un vērtēšanas kārtību, kritērijiem un rezultātiem skatīt mājaslapā www.krimulda.lv: Konkursa nolikums.

Pieteikumu iesniedz:

  • elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: dome@krimulda.lv; attistiba@krimulda.lv;
  • personīgi, iesniedzot pieteikumu Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas nov., Krimuldas pag., darba dienās un noteiktā darba laikā.

Konkursam pieteiktos objektus vērtē ar Krimuldas novada domes lēmumu izveidota Konkursa žūrijas komisija 5 (piecu) locekļu sastāvā.

Iedzīvotāji par sev tīkamāko objektu varēs nobalsot no 18. decembra Krimuldas novada pašvaldības interneta vietnē: www.krimulda.lv (1 balss – 1 punkts). Konkursa laikā var balsot tikai vienu reizi izvēloties no visiem pieteiktajiem objektiem vienu. Apbalvojumu “Simpātiju balva” saņem objekts, par kuru ir nobalsojuši visvairāk iedzīvotāji.

Konkursam pieteikto objektu vērtēšana un iedzīvotāju balsojums notiek no kalendārā gada 18. decembra līdz 22.decembrim plkst. 12.00, iedalot objektu vērtēšanu trīs kategorijās:

  • Privātmāju noformējums;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums;
  • Uzņēmumu ēku noformējums.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti un sumināti Krimuldas novada Vecgada ballē Krimuldas Tautas namā, Parka ielā 1, Raganā,  27. decembrī plkst. 21.00.

Informācija par konkursu (t.sk. nolikums, pieteikuma veidlapa) un konkursa rezultātiem (pēc kalendārā gada 29.decembra) tiek publicēta pašvaldības mājaslapā www.krimulda.lv un Krimuldas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas novada Vēstis”.

Lai mums kopīgi izdodas skaists un mierpilns svētku laiks!

Informāciju sagatavoja:

Krimuldas novada domes

Attīstības nodaļa,

tālr. 25549748.

 

 

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs