1. Sākums
 2. Paziņojumi
 3. Sociālā dienesta darbs ārkārtējās situācijās laikā
Sociālā dienesta darbs ārkārtējās situācijās laikā

Sociālais dienests ierobežo klientu apkalpošanu klātienē, saziņa un pakalpojumu sniegšana notiek attālināti, izņemot neatliekamus gadījumus un krīzes situācijas. Sociālais dienests aicina iedzīvotājus par jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu ģimenēm konsultēties pa tālruni +371 27737306 vai rakstot e-pastu: socialaisdienests@krimulda.lv

Atbalsts pieaugušām personām un ģimenēm ar bērniem

Sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm un bērniem turpina sniegt atbalstu ģimenēm dažādu jautājumu risināšanā ar kuriem sastopas vecāki un bērni.

Informācija saziņai:

 • Inese Ince-Gavare (Krimuldas pagasts, Inciems) tālr. +371 22017901; e-pasts: inese.ince-gavare@krimulda.lv
 • Kristīne Dzērve (Lēdurga), tālr. +371 28665039, e-pasts: kristine.dzerve@krimulda.lv
 • Antra Logina, psiholoģe, tālr. +371 26104800, e-pasts: antra.logina@krimulda.lv

Iesniegumu iesniegšana attālināti

Sociālais dienests aicina iedzīvotājus iesniegt iesniegumu attālināti:

 • parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu socialaisdienests@krimulda.lv;
 • Iesniegtu caurs portāla lv e-pakalpojumu “Iesniegums Krimuldas novada domei”;
 • Atstājot iesniegumu slēgtā korespondences kastītē pie Sociālā dienesta pieņemšanas punktos –
  1. Saules ielā 1c, Raganā;
  2. Inciema tornī, Anšlava Eglīša ielā 5, Inciemā;
  3. Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā.  

Trūcīga, maznodrošināta statusa pagarināšana

Atgādinām, ka iedzīvotājiem, kuriem jau ir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, un izziņām derīguma termiņš beidzies šajā ārkārtas situācijas laikā, tās automātiski ir pagarinātas uz visu šo laiku un vēl mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām (šobrīd līdz 2021. gada 31. janvārim). Lai no jauna iegūtu trūcīgā vai maznodrošinātā statusu aicinām sazināties Sociālo dienestu zvanot – tālr. +371 27737306.

Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību

Iedzīvotājiem ārkārtējā situācijā ir iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā, ko piešķir Krimuldas novada Sociālais dienests. Katru gadījumu sociālie darbinieki izvērtē individuāli saskaņā ar Labklājības ministrijas norādēm un Krimuldas novada 12.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 “Par Krimuldas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību” (vairāk lasiet www.krimulda.lv sadaļā “Pārvalde”, “Saistošie noteikumi”).

Sociālais dienests var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, ja ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu, ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu un nonākusi krīzes situācijā.

 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu krīzes situācija ģimenē ir tad, ja no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

 

Pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālas palīdzības nepieciešamību. Vispirms gan nepieciešams konsultēties ar Sociālā dienesta darbiniekiem telefoniski vai ar e-pasta starpniecību socialaisdienests@krimulda.lv.

 

Latvijas Sarkanā krusta izsniegto pārtikas paku saņemšana

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt arī Eiropas atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus. Informācija saziņai par pārtikas paku saņemšanu:

 • Sandra Pikšēna (Lēdurgas pagasts), tālr. +371 27287748, e-pasts: sandra.piksena@krimulda.lv;
 • Zane Segliņa (Krimuldas pagasts), tālr. +371 26408412

Aicinām informēt Sociālo dienestu, ja jūsu rīcībā ir ziņas, ka kāda persona ir nonākusi krīzes situācijā un nav iespējas nodrošināt pārtiku, pirmās nepieciešamības preces vai medikamentus.

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs