1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu statistika ārkārtējās situācijas laikā
Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu statistika ārkārtējās situācijas laikā

Krimuldas novada Sociālais dienests apkopojis sniegto pakalpojumu klāstu ārkārtējās situācijas laikā. Sociālā dienesta darbinieki biežāk informēja iedzīvotājus par pakalpojumu saņemšanas iespējām, snieguši psiholoģisku atbalstu un informāciju, kā rīkoties dažādās situācijās, iekļaujot jautājumus par veselības aprūpi, atbalsta iespējām un pašvaldības sniegto pakalpojumu grozu. Sociālais dienests sniedza 114 konsultācijas pa tālruni Krimuldas novada iedzīvotājiem. Sociālie darbinieki risināja jautājumus, lai nodrošinātu klientu nokļūšanu uz/no medicīnas iestādēm, nogādāja pārtikas pakas iedzīvotāju dzīvesvietā un sniedza konsultācijas dokumentu sakārtošanā. Ārkārtējās situācijas laikā piešķirti 113 sociālie pabalsti 9050 eiro apmērā.

Krimuldas novada Sociālajā dienestā  ārkārtējās situācijas laikā palielinājās pieprasījums pēc sociālās palīdzības un pakalpojumiem:

  • garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 5 mājsaimniecībām 1926 EUR apmērā;
  • krīzes pabalsts piešķirts 3 mājsaimniecībām izmaksājot pabalstu EUR 350 apmērā;
  • notikušas15 starpprofesionāļu konsultācijas;
  • asistenta pakalpojums kopumā nodrošināts 19 personām, ārkārtējās situācijas laikā pieprasījums paaugstinājās par trīs pakalpojumu saņēmējiem;
  • sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu izsniegti Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzības komplekti – 139 pārtikas pakas un 31 higiēnas komplekts.

Nodrošinātas pārtikas pakas  Krimuldas novadā deklarēto trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu (3 vai vairāk) bērniem, kuri mācās pirmsskolas, vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs:

  • Aprīlī izsniegtas pārtikas pakas 235 bērniem, 9400 EUR vērtībā;
  • Maijā izsniegtas pārtikas pakas 254 bērniem, 10 100 EUR vērtībā.

Sakarā ar to, ka no 2020.gada 10. jūnija stājās spēkā Covid 19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, kura 2. panta pirmā daļa nosaka, ka valsts institūcijas atjauno savu darbību, ievērojot nosacījumu, ka iespēju robežās turpina attālināti sniegt pakalpojumus, atjauno pakalpojumu saņemšanu klātienē tikai tad, ja tos nav iespējams sniegt attālināti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālais dienests lūdz apmeklētājus, pirms vērsties Sociālajā dienestā, sazināties ar sociālajiem darbiniekiem un vienoties par konsultācijas laiku zvanot +371 27737306 (Raganā), +371 25140632 (Inciemā),  +371 27787748 (Lēdurgā), e-pasts: socialaisdienests@krimulda.lv.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs