1. Sākums
  2. Lauksaimniecība
  3. Starptautiskā konference “SEE LEAEDER”– pieredzes apmaiņas brauciens
Starptautiskā konference “SEE LEAEDER”– pieredzes apmaiņas brauciens

Vietējās rīcības grupas Vidzemes lauku partnerība “Brasla” pārstāvji un Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Inga Ķerzuma piedalījās pirmajā starptautiskajā konferencē par LEADER pieejas praktisko un teorētisko nozīmi Dienvidaustrumu Eiropā, kas notika Opatijā no 2019. gada 20. līdz 22. novembrim, ko organizēja Horvātijas LEADER tīkls un Slovēnijas lauku attīstības biedrība iesaistot vietējās rīcības grupas (VRG). Dalībnieki no 14 valstīm apmainījās pieredzē par LEADER/CLLD pieejas attīstību, formām un ieguldījumu ilgtspējīgā lauku attīstībā Dienvidaustrumu Eiropā, lai sagatavotos nākamajam 2021. – 2027. gada plānošanas periodam.

Konferences galvenais mērķis bija pārskatīt LEADER/CLLD pieejas attīstību, formu un ieguldījumu ilgtspējīgā lauku attīstībā Dienvidaustrumeiropas valstīs ar mērķi apmainīties ar pieredzi starp VRG/ VRG pārstāvjiem, vietējām ieinteresētajām personām, zinātniskajām aprindām un attiecīgajām likumdošanas struktūrām, lai izdarītu secinājumus, kas visiem palīdzēs mainīt nākamo 2021. – 2027. pārskata periodu.

Starptautisko konferenci  atklāja zemkopības ministre  M. Vučkovič, kura uzsvēra ka  lauku attīstības programmas rezultāti līdz šim ir diezgan labi, noslēgti līgumi par vairāk nekā 75%, un izmaksāti 42% no piešķirtajiem līdzekļiem un uzslavēja vietējo rīcības grupu iesaisti programmas apgūšanā, izsludinot projektu konkursu kārtas. Tika atzīts, ka dažreiz problēma ir konkursa dokumentu apstrādes ilgums, taču iecerēts, ka nākamajā plānošanas periodā no 2021. līdz 2027.gadam organizācijas sadarbosies ātrāk un konkrētāk.

Triju dienu laikā konferencē piedalījās izcili LEADER/CLLD jomas eksperti, tostarp Yves Champetier (AEIDL – Eiropas Vietējās attīstības informācijas asociācija), Karolina Jasinska-Muehleck (AGRI ĢD / Eiropas Komisija), Pedro Brosei ( FARNET / Eiropas Komisija), prof. dr. Paskāls Čevaljers (Pāvila-Valērija universitātes Humanitāro un vides zinātņu fakultāte), Krzysztof Kwater (Polija vietējo rīcības grupu asociācija), Bojana Markotic Krstinic (Horvātijas LEADER tīkls), prof. dr. Natālija Bogdanova (Belgradas Universitātes Lauksaimniecības fakultāte), Alešs Zidars (Slovēnijas lauku attīstības tīkls), Gustavs Nemes (Ungārijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas un reģionālo pētījumu centrs), Marija Roglić (Monpeljē Universitātes Vadības fakultāte) un citi.

Sociālo zinātņu,  nodarbinātības un lauksaimniecības attīstības jomu pētnieki no Francijas University Paul-Valéry, Unversity of Montpelier, Belgradas universitātes un citu pētniecības centru pārstāvji veica plānošanas periodu 2014-2020. gadam analīzi, izvērtējot LEADER ieguvumus un izaicinājumus, akcentējot decentralizācijas, attīstības, nodarbinātības un inovāciju ieviešanas nozīmību lauku reģionu attīstībai. Plānojot nākošā perioda prioritātes tika izskatītas ES dalībvalstu dažādās pieejas un finanšu plānošana, atbilstoši kopienas vajadzībām un valstu noteiktām prioritātēm.

Galvenā atziņa –   tiek uzsvērta, ka kopienas virzīta vietējā attīstība, kā lauku telpas ilgtspējīgas teritoriālās attīstības modulis ir atzīta visās Dienvid/Austrum Eiropas valstīs un tā tas tiks īpaši uzsvērts pamatnostādnēs jaunajam plānošanas periodam no 2021. līdz 2027. gadam.

Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt četrus interesantus pieredzes apmaiņas pasākumus “Labākais ko piedāvā mūsu uzņēmēji” – tuvākās apkaimes VRG: Varēja izvēlēties vienu Etno gastronomisko tūri, Jūras mantojuma tūri, Kultūras mantojuma tūri un Labākās  prakses tūri, kas aizveda dalībniekus uz Slovēnijas ceļu.

Darba grupās tika diskutēts par LEADER resursiem, to izmantošanu un partnerību un  kooperāciju, LEADER nākotnes perspektīvu un finansējuma piesaisti. Tika prezentēti ES dalībvalstu, arī Lauku partnerības Sēlija Latvijas stāsti LEADER projektu realizācijā – “Sēlijas salas”:

https://www.partneribaselija.lv/lv/jaunumi/aktualitates/stasts-par-selijas-salam-20-novembri-skanes-konference-see-leader-horvatija/

Papildus minētajiem partneriem konferences organizēšanā piedalījās zinātnes un pētniecības iestādes no Horvātijas un Eiropas, kā arī ekspertu tīkli, kas iesaistīti LEADER – CLLD metodikas ieviešanā lauku attīstībā. Konferencē piedalījās un pētījumus prezentēja Agrobiotehnisko zinātņu fakultāte no Osijekas, Splitas Universitātes Ekonomikas fakultāte, Vidusjūras reģiona agronomijas fakultāte (CIHEAM IAMM) no Monpeljē (Francija), Starptautisko attiecību un attīstības institūts (IRMO) no Zagrebas, Sociālo pētījumu institūts. Zagrebas, Horvātijas Agronomijas biedrības, BENA – Balkānu vides tīkls no Salonikiem (Grieķija), ELARD – Eiropas LEADER asociācija lauku attīstībai no Briseles (Beļģija), SWG RRD – Pastāvīgā darba grupa reģionālā lauku attīstības jomā Dienvid/Austrumu Eiropā.

Konferences norise (pasākumi 20) tika nodrošināta vietējās rīcības grupas Terra Liburna, Vallis Colapis, Frankopan un FLAG Vela vrata (Horvātija) un VRG Med Snežnik un Nanos (Slovēnija) teritorijās, piesaistot daudzu pašvaldību un pilsētu līdzdalību. Atbalsts no Horvātijas un Slovēnijas lauku attīstības programmas tehniskās palīdzības līdzekļiem.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs