1. Sākums
  2. Projekti
  3. Uzsākti projektēšanas darbi Dienas aprūpes centra būvniecībai
Uzsākti projektēšanas darbi Dienas aprūpes centra būvniecībai

Lai paplašinātu iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, Krimuldas novada pašvaldība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirto finansējumu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros Parka ielā 1,Raganā, izbūvēs jaunu ēku, kurā tiks nodrošināti dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Pašvaldība konkursa kārtībā noslēgusi līgumu ar piegādātāju apvienību SIA “Dakstiņa Jumti” un SIA “JB Latvija” par ēkas projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību. Pašlaik uzsākti ēkas projektēšanas darbi.

Krimuldas novada pašvaldība šī gada 16. janvārī ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimulda novadā” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots 2014.–2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir 474 462.09 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 403 292.77 eiro.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs