1. Sākums
  2. Projekti
  3. Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludina sabiedriskā labuma LEADER projektu konkursa IX kārtu
Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludina sabiedriskā labuma LEADER projektu konkursa IX kārtu

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu  konkursa IX kārtu atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2020. gada 2. novembra līdz 2020. gada 2.decembrim.

Izsludināto rīcību atbalsta apmēru kopsumma – 5. rīcība – 44 168,42 EUR.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000 EUR. Atbalsta intensitāte 90%. 

5. rīcības “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana” apraksts: 

Atbilstība Lauku attīstības programmai:

1) Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Apraksts:

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī infrastruktūras izveidei, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas gan jauniešu, gan mazaizsargāto personu grupām. To nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu (minēts SVVA stratēģijas 2014.-2020.gadam 3.pielikumā), kā arī citas aktivitātes. Nozīmīgs ir jau esošo izveidoto resursu lietderīgas izmantošanas un pēctecīguma princips to ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai.

Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības mājaslapā www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152, kontaktinformācija – Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv. 

Projektu iesniegumus iesniegt no 2020.gada 2.novembra līdz 2020.gada 2. decembrim elektroniski, Lauku atbalsta dienesta EPS (Elektroniskā pieteikšanās sistēmā) https://eps.lad.gov.lv/login

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapās: www.brasla.lv un  www.lad.gov.lv

Papildus informācija ŠEIT. 

 

Citi jaunumi Attīstība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs